Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy utgör grunden för vårt kvalitetstänkande, då all vår verksamhet skall vara sådan att man som kund ser oss som förstahandsvalet av leverantör. Vi skall ge våra Kunder god service genom att:

1. Vara lyhörda och flexibla genom ett noggrant planerande vid genomgång från underlag/order/avtal till tjänstens utförande.

2. Leverera tjänster inom design, tryck, tvätt och distribution av mattor, med hög tillgänglighet, rätt från början och i rätt tid.

3. Erbjuda Kunder hög kvalitet genom att se till att resurser finns i form av våra välutbildade Medarbetare samt vår väl underhållna tvättanläggning, maskiner och bilar för distribution.

4. Regelbundet göra kvalitetskontroller av våra entrémattor och utförda tjänster samt aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar inom ramen för ett certifierat ledningssystem.

5. Ledningen ser till att denna Kvalitetspolicy är känd i bolaget samt skapar och vidmakthålla resurser för efterlevnad och kontroll samt se till att följa gällande författnings- och lagkrav.

För att kunna leverera god service så strävar vi hos Logomattan i Stockholm AB efter att i löpande dialog med Kunder, Medarbetare och Leverantörer, ständigt bli bättre på att tillgodose Kundernas behov och sätta dessa i centrum av vår verksamhet.